Zawisza 2005
Zawisza 2005

Sponsorzy

DOŁĄCZ DO NAS ! Rekrutacja do szkoły XI Liceum o profilu piłkarskim 2020 / 2021

24.05.2020r.
 W nawiązaniu do wielu pytań kandydatów do szkoły LO nr XI przy ul. Cichej w Bydgoszczy przekazujemy aktualne daty :

15.06.2020 r - 10.07.2020 r - złożenie wniosku do szkoły
23.06.2020 r - 07.07.2020 r - sprawdziany uzdolnień kierunkowych, próby sprawnościowe
26.06.2020 r - 10.07.2020 r - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Dokładna datę testów sprawościowych przekażemy natychmiast po rozporządzeniu,